Friday, July 18, 2008

Visi, Misi dan Objektif
TUJUAN/MATLAMAT(1) VisiKearah membentuk generasi berwawasan tinggi yang berinovasi dengan penerapan ilmu sains dan teknologi terkini selaras dengan aspirasi untuk menghargai kepelbagaian ilmu Aero Angkasa yang akan memberikan manfaat kepada Malaysia di peringkat antarabangsa.

(2) MisiMembentuk satu kefahaman yang holistik untuk semua lapisan masyarakat Malaysia tentang kepentingan ilmu dan pengetahuan berkaitan Aero Angkasa dan yang berkaitan dengannya secara kesinambungan yang lestari.(3) ObjektifBagi menyokong perkembangan sejagat berkaitan potensi dan peluang di dalam bidang sains Aero Angkasa, kefahaman tersebut dapat dicapai dengan modus operandi berikut: Kesedaran ilmu, aplikasi teknologi serta perkongsian pengalaman serta usaha kearah corak pemikiran yang glokal.

No comments:

Post a Comment